Φράσεις για να βρείτε την έμπνευση & να πετύχετε τους στόχους σας
13 October 2017
Όλες οι περικοπές στις συντάξεις για το 2018-2019
4 January 2018
Show all

Νέες Τεχνολογίες στην μάχη κατά του Καρκίνου


Ο πιο κοινός τύπος καρκίνου στα νεφρά χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από μικρό μέγεθος, και οι όγκοι αυτοί βρίσκονται συνήθως κατά τύχη, κάτι που συνιστά πρόβλημα για γιατρούς και ασθενείς. Το συμπέρασμα σχετικά με το αν οι όγκοι είναι καλοήθεις ή κακοήθεις προκύπτει από βιοψία, η οποία όμως είναι επεμβατική διαδικασία, και όχι χωρίς κινδύνους.

Ερευνητές στο Kidney Cancer Program του UT Southwestern Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center ανέπτυξαν μια τεχνολογία MRI (μαγνητικής τομογραφίας) η οποία μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τη φύση και επιθετικότητα του καρκίνου χωρίς να απαιτείται βιοψία.

Ειδικότερα, η ομάδα, της οποίας ηγήθηκαν οι Ιβάν Πεντρόζα και Τζέφρι Καντέντου, ανέπτυξε πρωτόκολλα πολυπαραμετρικής MRI (mpMRI) τα οποία λένε στους γιατρούς- με υψηλά επίπεδα βεβαιότητας- εάν ένας όγκος είναι επιθετικός ή όχι. Τα πρωτόκολλα αυτά, επιτρέπουν στους ερευνητές να αξιολογήσουν τη χημική σύνθεση του όγκου άνευ βιοψίας, εξάγοντας συμπεράσματα σχετικά με το είδος καρκίνου το οποίο αντιμετωπίζουν.

«Μέσω mpMRI, πολλαπλά είδη εικόνων μπορούν να αποκτηθούν από τη νεφρική μάζα, και η καθεμία μας λέει κάτι για τον ιστό» σημειώνει ο Ιβάν Πεντρόζα, Ο αλγόριθμος διάγνωσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμφάνιση εικόνων του νεφρού σε συγκεκριμένες εικόνες MRI, ενώ άλλες χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την παρουσία λίπους στον όγκο. Βάσει του αλγορίθμου, οι γιατροί μπορούν να αναγνωρίζουν περιπτώσεις ccRCC (clear cell carcinoma- διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα του νεφρού)- της πιο κοινής και επιθετικής μορφής καρκίνου του νεφρού, με ακρίβεια 80%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *