Α' βάθμια

mutual_fund_main

Όλοι μας χρειαζόμαστε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας . Άλλες φορές πιο σπάνια και σε άλλες περιπτώσεις πιο συχνά. Εκτός από τα μεγάλα και σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν σε μια εισαγωγή σε νοσοκομείο για λόγους υγείας, υπάρχει και η συχνή ανάγκη για πρόσβαση σε ιατρούς κάθε ειδικότητας και σε διαγνωστικά κέντρα.

Η περίπτωση της νοσηλείας μπορεί να συμβεί μία φορά ή ίσως και ποτέ στη ζωή κάποιου. Όμως είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί σίγουρα να επισκεφθεί κάποιον ιατρό για οποιαδήποτε ιατρική γνωμάτευση ή για ιατρικές πράξεις , όπως είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί κάποια στιγμή στη ζωή του να κάνει ορισμένες εξετάσεις είτε για λόγους υγείας είτε για ένα απλό έλεγχο ( checkup ).

Η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες Α’βάθμιας  φροντίδας  είναι εφικτή με απεριόριστες δυνατότητες σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων αλλά και σε υψηλού επιπέδου διαγνωστικά κέντρα , με ένα πολύ χαμηλό κόστος αφού δεν δίνουμε έμφαση στην κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης.