Επαγγελματική

mutual_fund_main

Σε κάθε είδους επιχείρηση είναι δυνατόν να συμβούν γεγονότα από υπαιτιότητά της, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, που μπορεί να προκαλέσουν ζημίες σε τρίτους. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων προσφέρουν κάλυψη των επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών και υλικών, περιουσιακών ζημιών, από την άσκηση της δραστηριότητα της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί, από την χρήση / κατανάλωση των προϊόντων, ή κατά τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων αυτής.

Χρόνο με το χρόνο αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς οι αγωγές για αποζημιώσεις σε βάρος επαγγελματιών για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης, προσφέρει στον επαγγελματία τη σταθερότητα για την επίτευξη των στόχων του και την απαλλαγή του από την αβεβαιότητα για τυχόν οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην επιχείρησή του ένα τυχαίο και απρόοπτο περιστατικό που θα συμβεί εντός της επιχείρησής του και εν ώρα λειτουργίας της. Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ίδιο και την επιχείρηση του από απαιτήσεις τρίτων αναφορικά με τυχόν σωματικές βλάβες ή/και απώλεια ζωής καθώς και τις υλικές ζημιές αυτών που θα προκαλέσει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Επαγγελματική

Σας καλύπτει σε περίπτωση που πελάτες σας μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω:

  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)