Επιδόματα

mutual_fund_main

Επειδή για κάποιους μπορεί να συντρέχουν διαφορετικοί λόγοι , δεν είναι απαραίτητο να καλυφθούν με κάποιο πρόγραμμα υγείας όλοι. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να είναι πολλοί. Ενδεικτικά θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι μία ομαδική ασφάλιση, έλλειψη εμπιστοσύνης στον ιδιωτικό φορέα , κάποιο παλαιότερο πρόγραμμα νοσηλείας, έλλειψη χρημάτων , κ.α.

Σε αυτές αλλά και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις μπορούμε να δώσουμε τη λύση επικουρικά με διάφορα επιδόματα , όπου μπορούμε να καλύψουμε εισαγωγή σε οποιοδήποτε νοσοκομείο , δημόσιο ή ιδιωτικό , οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση με όποιον ιατρό χειρούργο επιλέξει κάποιος , ακόμα και σε σοβαρές ασθένειες που μπορεί να μας επηρεάσουν για το υπόλοιπο της ζωής μας .

Σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος κάλυψης είναι πολύ χαμηλότερο και η διαδικασία αποζημίωσης είναι ταχύτατη και εύκολη αφού δεν χρειάζονται ούτε τιμολόγια ούτε αποδείξεις για να εισπραχθούν τα χρήματα.