Γενική

mutual_fund_main

Σε κάθε είδους επιχείρηση είναι δυνατόν να συμβούν γεγονότα από υπαιτιότητά της, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, που μπορεί να προκαλέσουν ζημίες σε τρίτους. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων προσφέρουν κάλυψη των επιχειρήσεων έναντι αξιώσεων τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών και υλικών, περιουσιακών ζημιών, από την άσκηση της δραστηριότητα της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί, από την χρήση / κατανάλωση των προϊόντων, ή κατά τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων αυτής.

Χρόνο με το χρόνο αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς οι αγωγές για αποζημιώσεις σε βάρος επαγγελματιών για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης, προσφέρει στον επαγγελματία τη σταθερότητα για την επίτευξη των στόχων του και την απαλλαγή του από την αβεβαιότητα για τυχόν οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην επιχείρησή του ένα τυχαίο και απρόοπτο περιστατικό που θα συμβεί εντός της επιχείρησής του και εν ώρα λειτουργίας της. Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ίδιο και την επιχείρηση του από απαιτήσεις τρίτων αναφορικά με τυχόν σωματικές βλάβες ή/και απώλεια ζωής καθώς και τις υλικές ζημιές αυτών που θα προκαλέσει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Γενική

Σας καλύπτει για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια διαμονής τους σε αυτή. Η Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης ενδεικτικά μπορεί να καλύπτει τα εξής:

  • Αστική Ευθύνη Τουριστικών Μονάδων
  • Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτηρίων - Φροντιστηρίων
  • Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων - Αθλητικών Κέντρων
  • Αστική Ευθύνη Εστιατορίων - Καφετεριών
  • Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων - Ινστιτούτων Αισθητικής
  • Αστική Ευθύνη Κινηματογράφων - Θεάτρων
  • Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων
  • Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων