Υγείας

mutual_fund_main

Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, οι άνθρωποί της, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιό της.
Ένας συνδυασμός αποδοχών και παροχών είναι πολύ σημαντικός για τον σημερινό εργαζόμενο. Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί σημαντική ανταμοιβή για το προσωπικό μιας επιχείρησης και την πιο σημαντική παροχή για τον σημερινό εργαζόμενο, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να προσελκύει ικανά στελέχη και να διατηρεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστης, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και δημιουργώντας σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρεία και στους εργαζομένους της.
Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που τα ασφαλιστικά ταμεία επαναπροσδιορίζουν τις παροχές προς τους ασφαλισμένους τους και οι ανάγκες των ασφαλισμένων για ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη είναι φανερές, η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων ως παροχή της εταιρίας- εργοδότη τους, λειτουργώντας συμπληρωματικά με την ατομική και κοινωνική ασφάλιση, μπορεί να επιτύχει την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών.

Ειδικά για το κλάδο ΥΓΕΙΑΣ

Ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε για τους εργαζομένους σας και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε προγράμματα ασφάλισης υγείας που προσφέρουν καλύψεις νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς και σε απλά επιδοματικά προγράμματα.
Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας

• Επισκέψεις σε γιατρούς
• Διαγνωστικές εξετάσεις
• Φάρμακα
• Ετήσιος προληπτικός έλεγχος

Δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας

(μόνο του ή σε συνδυασμό με το πρόγραμμα πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας)

• Έξοδα νοσηλείας
• Αμοιβές γιατρών
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• Νοσοκομειακά και Χειρουργικά επιδόματα
• Επιδόματα μητρότητας
• Φυσικοθεραπείες
• Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας