Κατοικίας

mutual_fund_main

Η κατοικία μας είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο. Η απόκτηση ενός σπιτιού είναι δύσκολη στις μέρες μας και συχνά αποτελεί στόχο ζωής, επενδύοντας σημαντική ψυχική και οικονομική προσπάθεια. Όλοι μας έχουμε επενδύσει πολύτιμο χρόνο και χρήμα για την δημιουργία της κατοικίας μας.

Ας στεγάσουμε λοιπόν με ασφάλεια τα όνειρα μας και ας διασφαλίσουμε την περιουσία που με τόσο κόπο αποκτήσαμε από την απειλή φυσικών και ανθρώπινων παραγόντων που καθημερινά την απειλούν.
Εμείς  γνωρίζοντας όλους τους κινδύνους που αντιμετωπίζει μια κατοικία, καθώς και τη δική σας ανάγκη για εξασφάλιση, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα προγράμματα προστασίας με σημαντικές ασφαλιστικές παροχές και ξεκάθαρους όρους.

Παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης περιεχομένου και οικοδομής ανάλογα με την σχέση που έχει ο ασφαλισμένος με την κατοικία του (είτε ως ιδιοκτήτης ή εκμισθωτής είτε ως ενοικιαστής). Επίσης, υπάρχει η επιλογή ασφάλισης της κύριας ή της εξοχικής κατοικίας με όποιο πακέτο επιθυμεί ο πελάτης.

Γιατί όμως να ασφαλίσω την κατοικία μου; Ας δούμε ενδεικτικά κάποιους από τους πιο σημαντικούς λόγους γι αυτό.

Αποζημίωση με βάση την πραγματική ζημιά, μέσα στα όρια που έχουν συμφωνηθεί, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνσή σας, ανεξάρτητα από την παλαιότητα του ακινήτου ή/και του περιεχομένου του

Αποζημίωση χωρίς απαλλαγές , δηλαδή χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου σε όλες τις καλύψεις εκτός του σεισμού

Αποζημίωση μέχρι τα όρια κεφαλαίου που έχουν συμφωνηθεί χωρίς την εφαρμογή αναλογικού όρου (δεν ισχύει η υπασφάλιση)

Εκπτώσεις σε περίπτωση ασφάλισης και άλλων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και μειωμένο τιμολόγιο για περιοχές εκτός Αττικής

Υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης  της περιουσίας σας με ολοκληρωμένα προγράμματα που σκοπό έχουν να καλύπτουν όχι μόνο την περιουσία σας αλλά και εσάς. Με επιπλέον δυνατότητες που μπορούν να καλύψουν τη μεταστέγασή σας μέχρι να επισκευασθούν οι ζημιές, τη φύλαξη του περιεχομένου, τα έξοδα για την έκδοση νέων αδειών κα. Γιατί για μας επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Λειτουργώντας πάντα με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη, καταργούμε γραφειοκρατικές διαδικασίες και δίνουμε έμφαση στη ταχύτητα στην αποζημίωση.