Συνεταίρων

mutual_fund_main

Κάποιοι λένε ότι τα πάγια και ο εν γένει εξοπλισμός μιας επιχείρησης μπορεί να είναι τα πιο σπουδαία υλικά για το οικοδόμημα που έχει μια επιχείρηση. Κάποιοι άλλοι αναφέρουν το προσωπικό αυτής. Τελικά είναι σημαντικό να έχουν ασφαλισθεί όλα αυτά για τη καλή λειτουργία και την συνέχιση της επιχείρησης σας.

Τι γίνετε όμως όταν η επιχείρηση αυτή δεν έχει μόνο έναν ιδιοκτήτη; Τι γίνετε όταν μια μεγάλη επιχειρήση έχει δύο ή και περισσότερους συνεταίρους που την απαρτίζουν ή και την διοικούν; Θεωριτικά, όσο είναι όλοι εν ζωή τα πράγματα λειτουργούν ομαλά και η επιχείρηση μπορεί να παράγει κέρδη για όλους.

Στην περίπτωση όμως που κάποιος εξ αυτών φύγει απο ξαφνικό θάνατο, τότε τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται λίγο. Ίσως όχι τόσο σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο ξεχωριστά για το καθένα, αλλά σίγουρα σε επαγγελματικό. Κι αυτό γιατί ο κάθε ένας εταίρος στην επιχείρηση έχει αναλάβει ένα ξεχωριστό κομμάτι ενεργιών που βοηθάει με το δικό του τρόπο τη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρηση του. Στην περίπτωση της απώλειας του, αυτή μπορεί να ταράξει τη συνοχή των εταίρων και των οικογενειών αυτών εάν δεν υπάρχει η ανάλογη μέριμνα που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης ακόμα και μετά απο κάτι τόσο τραγικό.