Σύνταξης

mutual_fund_main

Οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε οργανισμό. Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της. H ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού. Αποτελεί αποδεδειγμένα ένα ιδιαίτερα ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Στο σημερινό περιβάλλον, η πρόβλεψη για τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων σας αποτελεί μια σημαντική παροχή, καθώς η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρώνει τις ελλείψεις και τα κενά της Κοινωνικής Ασφάλισης. Καταβάλλοντας ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα δίνετε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους σας για μία επιπλέον σύνταξη ή ένα εφάπαξ ποσό που θα εισπράξουν στο χρόνο που έχει οριστεί. Το ποσό αυτό μπορεί να είναι ένα σταθερό ποσό ή ποσοστό επί του μισθού του εργαζόμενου.

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σχεδιάζονται αποκλειστικά για την επιχείρησή σας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους της και να συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία της. Ταυτόχρονα είναι ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού σας. Η παροχή που λαμβάνει κάθε ασφαλισμένος κατά τη συνταξιοδότησή του είναι το σύνολο των συσσωρευμένων εισφορών και τόκων που έχει στον ατομικό του λογαριασμόπου έχει δημιουργηθεί εξ αρχής. Με βάση και τα φορολογικά πλεονεκτήματα που υφίστανται απο την εκάστοτε νομοθεσία, τότε το τελικό όφελος που προκύπτει απο μια τέτοια διαδικασία είναι πολλαπλό για όλους τους συμμετέχοντες.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Α. Πρόγραμμα προκαθορισμένης παροχής

Κατά τη συνταξιοδότησή του ο ασφαλισμένος λαμβάνει εφάπαξ παροχή ή ισόβια σύνταξη που είναι συνάρτηση των ετών υπηρεσίας και του μισθού του, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια της καριέρας του.

Β. Πρόγραμμα προκαθορισμένης εισφοράς

Το πρόγραμμα λειτουργεί βάσει των καθορισμένων εισφορών που γίνονται για τον κάθε ασφαλισμένο, στις οποίες μπορεί να συνεισφέρει και ο ίδιος. Για όσους εργαζόμενους συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δημιουργείται και λειτουργεί ένας ατομικός λογαριασμός, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις εισφορές που έχουν καταβληθεί καθώς και τους αναλογούντες τόκους.