Σκαφών

mutual_fund_main

Ένα σκάφος αναψυχής προσφέρει ξεκούραση, ευχαρίστηση και τηνευκαιρία να ξεφύγετε απο την ρουτίνα της καθημερινότητας.  Για να τα απολαύσετε όμως όλα αυτά πρέπει να είστε σίγουροι και το ίδιο το σκάφος σας αλλά και για τα άτομα που επιβαίνουν σε αυτό. Το υψηλό κόστος του ίδιου του σκάφους , αλλά και διάφοροι φυσικοί κίνδυνοι που το απειλούν το καθυστούν αρκετά επιρρεπές σαν περιουσιακό στοιχείο.

Η ασφάλιση σκαφών αναψυχής χωρίζεται σε δύο σκέλη:

1. Ασφάλιση αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη του σκάφους

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης αφορά ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους.   Αυτή η ασφάλεια είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου 2743/99. Η κάλυψη αυτή σας προστατεύει από τυχόν οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστείτε, εάν κληθείτε να αποζημιώσετε τρίτους σε περίπτωση ζημιάς  (όπως σωματικές βλάβες / θάνατος τρίτου, υλικές ζημιές άλλων σκαφών.)

2. Ασφάλιση Ιδίων ζημιών του σκάφους

Η ασφάλιση ιδίων ζημιών αφορά ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το σκάφος σας από πυρκαγιά, κλοπή, ζημιές από σύγκρουση ή πρόσκρουση, κινδύνους θαλάσσης και άλλους κινδύνους. Η κάλυψη αυτή προστατεύει τα περιουσιακά σας στοιχεία από τυχαία γεγονότα, τα οποία μπορεί να επιφέρουν μέχρι και την ολική απώλεια του σκάφους σας.  Η ασφάλιση αυτή γίνετε μέσα απο διεθνείς  χρησιμοποιούμενες ρήτρες ινστιτούτου ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Yacht Clauses 1/11/85)