Β' βάθμια

mutual_fund_main

Η πιο κλασσική περίπτωση ασφαλιστικής κάλυψης για τα ελληνικά δεδομένα είναι η κάλυψη της  νοσοκομειακής περίθαλψης. Τελικά όμως αυτή είναι που χρειάζεται αρκετή προσοχή και πολύ ειδίκευση για να βρεθεί το κατάλληλο πρόγραμμα που με τα χαρακτηριστικά του θα ταιριάζει σαν γάντι στις επιθυμίες ενός εκάστου και θα διασφαλίζει τις ανάγκες του  με τον καλύτερο τρόπο , μειώνοντας το κόστος με οποιοδήποτε συνδυασμό.

Ελεύθερη επιλογή χειρουργού , αναισθησιολόγου , νοσοκομείου είναι κάποιες από τις απαιτήσεις – επιλογές που θα ήθελε κάποιος.  Η κάλυψη των εξόδων νοσηλείας  με σαφή γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο είναι επίσης απαίτηση των περισσοτέρων.

Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει είτε σε ατομικό είτε σε οικογενειακό επίπεδο , έτσι ώστε με την κατάλληλη μελέτη να επιτύχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα από τη μεριά των παροχών αλλά και τα ελάχιστα από τη μεριά του κόστους.