Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Παρέχουμε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών, επενδυτικών υπηρεσιών.

Ασφάλιση Υγείας

σε όλο το φάσμα. Γιατρούς, εξετάσεις, τσεκάπ, επείγοντα περιστατικά, επιδόματα, τοκετός, νοσηλείες, εξωτερικό, αερομεταφορές και τόσα άλλα

Συνταξιοδοτικός Σχεδιασμός

με ισόβια διάρκεια, 100% ιδιοκτησία, φορολογικά οφέλη, επιλογές διακανονισμού και σημαντικές αποδόσεις

Εξειδικευμένα επαγγελματικά προγράμματα Ιατρών

Απο ατύχημα, ασθένεια, για πρόσκαιρη περίοδο, για μόνιμη ανικανότητα, είτε εντός είτε εκτός νοσοκομείου

Επαγγελματικές Ασφαλίσεις

Ασφάλιση εταίρων και μελών ΔΣ, αστικές ευθύνες, κάλυψη παγίων, μεταφορών, ομαδικές ασφαλίσεις υγεια κ σύνταξης, στόλοι οχημάτων, τεχνολογικός εξοπλισμός και άλλα

Μελέτη Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού

Financial Planning - για κάθε περιστατικό που μπορεί να συμβεί, απο μια συγκεκριμένη περίοδο έως μια ολόκληρη ζωή

Διαχείριση Κεφαλαίων

Ιδιωτών κ επιχειρήσεων. Δημιουργία κεφαλαίου. Επενδυτικοί λογαριασμοί με πολλά πλεονεκτήματα και διασφαλίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

About

Παύλος Συμπεράς & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ασφαλιστικός & Επενδυτικός Σύμβουλος.

Πιστοποιημένος Financial Planner.

Αρ. ΓΕΜΗ 069944503000

©2016-2024 Symperas.gr, All Rights Reserved. Cookie Policy. Designed By Gerasimos Tzamarelos.

Search