Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Image

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών (D&O)

Η ασφάλιση της Ευθύνης των Στελεχών, (Director’s and Officers’ Liability Insurance), προσφέρει προστασία τόσο στα στελέχη, όσο και στην ίδια την εταιρία έναντι των αξιώσεων από τρίτους που προκύπτουν από λάθη και παραλείψεις της εταιρίας και των στελεχών της.

Τα λάθη και οι παραλείψεις που μπορεί να συμβούν είναι αναπόφευκτα στη διοίκηση μιας επιχείρησης. Συχνά, τα στελέχη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις υπό συνθήκες πίεσης. Μπορεί να γίνουν καταγγελίες που να έχουν μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο, έως και εκατομμυρίων €, τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τα στελέχη της.

Καλύψεις & Παροχές

Μέσα από τη παροχή αυτή καλύπτονται η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση, το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της απαίτησης, τα έξοδα υπεράσπισης και ερευνών αλλά ακόμα και η απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων ή εξαιτίας διάρρηξης της επιχείρησης ή κατά τη μεταφορά τους

Βέβαια μπορούμε να προσφέρουμε τη δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης, με ένα συνδυασμό υπηρεσιών μοναδικό στην ελληνική αγορά. Σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες και μέσα από ένα επιλεγμένο δίκτυο συνεργασιών, μπορούμε να προτείνουμε στους πελάτες μας εξειδικευμένες πρόσθετες υπηρεσίες με ευνοϊκούς όρους όπως

  • Μελέτη Διαχείρισης Κινδύνων D&O από εταιρία που εξειδικεύεται σε οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ολόκληρο τον κόσμο.

  • Δυνατότητα συνδρομής στην επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης μέσω εταιρίας με ειδίκευση και διεθνή εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων.

  • Ενημέρωση ανώτατων στελεχών για τις καλύψεις του συμβολαίου, τις βασικές αρχές διαχείρισης κρίσεων και τα μέτρα πρόληψης.

  • Η διαχείριση των ασφαλιστικών υποθέσεων γίνεται από ανώτερα στελέχη με εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της αστικής ευθύνης και είναι άκρως εμπιστευτική.

Image

Τί είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων

  • Η εγγυητική επιστολή είναι μια δέσμευση από την ασφαλιστική να καταβάλει σε ένα μέρος (Δικαιούχο ή Κύριο του Έργου) ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, εάν ένα δεύτερο μέρος (Εντολέας ή Ανάδοχος) δεν εκπληρώσει μια υποχρέωση, όπως η εκπλήρωση των όρων μιας σύμβασης.

  • Η εγγυητική επιστολή προστατεύει τον Δικαιούχο από ζημίες που προκύπτουν από την αδυναμία του εντολέα/αναδόχου να εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση.

  • Καλύπτουν επίσης τις υποχρεώσεις εκ του νόμου για περιπτώσεις διαδικασιών αδειοδοτήσεων

  • Πρόκειται για ένα ασφαλιστικό προϊόν – λύση που παρέχεται σε όλες τις αναπτυγμένες ξένες αγορές

Image

ΟΜΑΔΙΚΑ

Με την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού σας, μπορείτε να προσφέρετε παροχές παρεμφερείς με αυτές των ατομικών ασφαλιστηρίων γι αυτούς, αυξάνοντας έτσι την ικανοποίηση και την πιστότητα τους. Το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα ατομικά ασφαλιστήρια αλλά και τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα που υπάρχουν καθιστούν την Ομαδική Ασφάλιση ένα εξαιρετικό όπλο στα χέρια μιας επιχείρησης. Με την ομαδική ασφάλιση μπορούν να αναπληρώσουν τυχόν ελλείψεις του Κοινωνικού Φορέα και να διευρύνουν τις παροχές που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι σας.

Ουσιαστικά τους προσφέρετε οικονομική εξασφάλιση, ενδυναμώνετε τις σχέσεις με το προσωπικό σας και ενισχύετε την εικόνα της επιχείρησης σας ως εργοδότη. Επίσης δημιουργείτε άριστες συνθήκες για την προσέλκυση και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου εργαζομένων, καθώς τους προσφέρετε ένα επιπλέον ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας

Σημαντικά κίνητρα

- Δεν επιβαρύνεται με εργοδοτικές εισφορές τα ασφάλιστρα των ομαδικών

- Σε σχέση με μια αντίστοιχη αύξηση στο μισθό, η παροχή της Ομαδικής Ασφάλισης προσφέρει μεγαλύτερο όφελος στον εργαζόμενο γιατί δεν φορολογείται και δεν παρακρατείται

- Προβλέπεται φοροαπαλλαγή για την επιχείρηση μέχρι 1.500€ /εργαζόμενο ετησίως για τα προγράμματα Ζωής & Υγείας

- Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος από 1/1/2014 (Ν.4172) , οι εισφορές του εργοδότη για ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, εκπίπτουν πλήρως από το φορολογητέο εισόδημα.

- Οι εισφορές των εργαζομένων σε ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα επίσης εκπίπτουν εξολοκλήρου από την προσωπική φορολογική τους δήλωση

Επικοινωνήστε μαζί μας

About

Παύλος Συμπεράς & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ασφαλιστικός & Επενδυτικός Σύμβουλος.

Πιστοποιημένος Financial Planner.

Αρ. ΓΕΜΗ 069944503000

©2016-2024 Symperas.gr, All Rights Reserved. Cookie Policy. Designed By Gerasimos Tzamarelos.

Search